Dự án Nhà xưởng

NHÀ MÁY ESQUEL VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2)

Thời gian thực hiện: 2/2012
Qui mô: 13.193 m2
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Esquel Việt Nam
Địa điểm: Số 9, đường số 5 VSIP 1 - KCN Singapore, H.Thuận An, Bình Dương
Công việc thực hiện: Thiết kế - Thi công (Tổng thầu)